JAKÝM TÉMATŮM JSME SE VĚNOVALI

09:45 – 10:45 / Design thinking

Design Thinking Team
Tohle není práce pro jednotlivce, ale pro tým! Sehraný Design Thinking Team představí hravou, ale velmi účinnou mezinárodní metodiku IDEO, která může zcela – a často snadněji než to vypadalo – změnit Vaši malou firmu nebo velkou korporaci. Kombinujeme teoretický základ s vlastní bohatou praxí. Vytvořte vlastní „pool“ a zapojte utajené zdroje z řad zaměstnanců. A začněte na schůzkách vedení využívat Rabbit hole Managera. Řekneme Vám, proč.

11:00 – 11:30 / Moc v managementu

Josef Kasal
Společnost pro management a leadership

Josef se na mezinárodní úrovni zabývá etikou a mocí v manažerském prostředí. Po jeho přednášce si možná uvědomíte, že je všechno jinak.

11:30 – 12:00 / Kryptoměny ve firemních financích

Ing. Pavel Sobotka, MBA
Odborný konzultant v oblasti řízení CF

Kryptoměny jsou v poslední době velkým tématem. Co to vlastně je? Jak s nimi lze pracovat, jak je získat a jaké je jejich využití ve firemním prostředí v současnosti? Jaká je jejich budoucnost a měli byste uvažovat o jejich nákupu?

13:00 – 14:00 /Hry v práci – módní vlna nebo výkonný nástroj?

Mgr. Olga Staníčková, MBA
Veracomp s.r.o. , projektová manažerka
Má to smysl a jak bezpečně zavádět herní prvky do firmy? Jaké zkušenosti tento přístup přinesl v oblasti řízení jednotlivců i týmu a na co si dát největší pozor? Možná po této přednášce najdete odvahu znovu si v práci hrát.

14:00 – 14:30 / Phronetic leadership

Oldřich Bubák ml.
McMaster University, scientific team leader

Oldřich se na mezinárodní úrovni zabývá nejnovějšími trendy v oblasti managementu a leadershipu, vlivy nových manažerských přístupů na společnost.  Dozvíte se o nejnovějším manažerském přístupu a jakým způsobem jej integrovat do Vašeho stylu řízení.

14:30 – 15:00 / Celý svět…v jednom patře

Mgr. Radka Svobodová, MBA
Foxconn, HR manager
Svět se zmenšuje. Multikulturní každodenní realitu zažívají nejen velké korporace, ale i malé a střední firmy. Jak uřídit přítomnost více národností na jednom pracovišti, oddělení, firmě? Nakolik akceptovat, rozvíjet a nebo potlačovat odlišnosti? S čím počítat při zaměstnávání cizinců a jaké jsou konkrétní zkušenosti? Radka byla jednou z prvních manažerek, která se této problematice v ČR začala věnovat její zkušenosti pro Vás mohou být velmi inspirativní.

15:15 – 16:00 / Osobní efektivita, aneb jak se nezbláznit

Ing. Petr Janda, MBA
Veracomp s.r.o., Managing Director CZ/SK
Případová studie manažera, který po celou dobu své kariéry hledal svatý grál managementu, osobní efektivity a vyrovnanosti v osobní i pracovní části života. Chcete vědět, zda ho našel? Načerpejte inspiraci, jak na to.

16:00 – 16:30 / Jak v současném rychlém světě inovovat klasické univerzitní vzdělávání? V čem je jeho pevnost a neměnnost cenná, a v čem potřebuje impulsy zvenčí?

doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, ved. fakulty informatiky a managementu
Zajímá Vás, jaký je současný stav manažerského vzdělávání na vysokých školách, nebo jaké jsou nejmodernější výukové metody?Jsou studenti připraveni na výzvy, které je v praxi čekají, a co by jim umožnilo rychlejší adaptaci? Jací současní studenti jsou a co je motivuje ke studiu managementu? Jak současný systém zlepšit?

PROGRAMEM VÁS VEDLI

Miroslav Antl

Miroslav Antl

Senátor Parlamentu České republiky

Senátor Miroslav Antl je vášnivým bojovníkem za spravedlnost. Za svůj nekompromisní přístup v boji se zločinem byl oceněn „OSKAREM za lidskost a statečnost“, za úspěšný boj s mezinárodním organizovaným drogovým zločinem byl sdružením Rodiče proti drogám vyhlášen „Frajerem roku 1999″, stal se i vítězem ankety Českého rozhlasu o „Šarmantní osobnost roku 1999″.

Petr Janda

Petr Janda

Managing Director, Veracomp s.r.o. CZ/SK

Patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: „Vrcholovému managementu se věnuji vic než 15 let. Po celou dobu své kariéry jsem hledal svatý grál managementu: osobní efektivity a vyrovnanosti v osobním i pracovním životě. Rád se podělím o své zkušenosti.“

Pavel Sobotka

Pavel Sobotka

Credit Risk Manager, CF konzultant

Financím se věnuji přes dvacet let. Fascinovaně sleduji stoupající trend využití kryptoměn při financování obchodních scénářů. Kombinace zajímavé výzvy s potenciálně vysoce rizikovým faktorem láká řadu mých klientů. Společně hledáme vhodné scénáře. Pomáhám s minimalizací finančních rizik, ale hlavně s optimalizací struktury aktiv a pasiv v podnikání.

Tomáš Sýkora

Tomáš Sýkora

Head of Design Thinking Team

Kreativitu a netradiční myšlení má zakódované v DNA. Tomáš je posedlý hledáním neotřelých řešení, ale zároveň známý svým pragmaticko-realistickým pohledem na věc. Perfektně se orientuje v korporátních, obchodních a marketingových procesech. Sám sebe považuje za kvalifikovaného technofila, schopného nacházet inovativní řešení s pomocí nejnovějších ICT technologií.

Olga Staníčková
Olga Staníčková

Special Projects Manager, Veracomp s.r.o.

Intenzivně se věnuji inovativním přístupům v oblasti HR. Řídila jsem několik významných projektů v oblasti firemního vzdělávání a to jak ve firmách výrobních, tak firmách poskytujících služby.  V současné době pracuji na rozsáhlému projektu gamifikace a systému vzdělávaní u nadnárodní firmy Veracomp. Setkávám se se spoustou zajímavých a často nečekaných situací. Je to dobrodružství, které musí na konci vždy dobře dopadnout.

Josef Kasal

Josef Kasal

VP Quality, Společnost pro management a leadership

Přes dvacet let se věnuji etice a moci v managementu v rámci svých přednášek v zemích EU a během našeho setkání Vás budu rád inspirovat k zamyšlení nad těmito tématy.

Radka Svobodová

Radka Svobodová

HR Manager, Foxconn

V minulosti jsem se zabývala vzděláváním i mezinárodními vztahy. Práce s lidmi mě nakonec dovedla až k manažerské pozici v HR, kde se mohu plně realizovat a využít zkušeností z mezinárodního prostředí. Se svým týmem se zabývám obsazováním pracovních pozic v ČR cizinci různých národností a pomocí s jejich adaptací na podmínky v ČR.

Marie Petrovová

Marie Petrovová

moderátorka

Mám dlouhou řadu teoretických i praktických zkušeností v roli tiskové mluvčí a trenérka mediální komunikace. Po letech práce pro Komerční banku, GE a další korporace jsem teď generální ředitelkou ve vlastní firmě. Vyučuji studenty MBA a věnuji se moderování akcí, které mě zaujmou svým obsahem a filozofií.

Hana Mohelská

Hana Mohelská

vedoucí FIM, UHK

Jako vedoucí Katedry managementu na Fakultě informatiky a managementu (FIM) Univerzity Hradec Králové jsem v každodenním kontaktu s novou manažerskou generací. Věnuji se výzkumu v oblastech podnikové ekonomiky, manažerských metod a řízení lidských zdrojů, spolupracuji na výzkumných projektech Grantové agentury České republiky (GAČR). Školím doktorandy v oboru Znalostního a informačního managementu, programu Systémové inženýrství a informatika. Jsem členkou vědecké rady FIM a vědecké rady Vysoké školy ekonomické, Fakulty managementu.

Oldřich Bubák

Oldřich Bubák

vědec, spisovatel

Oldřich se zabývá manažerskou problematikou z pohledu společnosti, kultury a techniky. Věnuje se zejména transdisciplinárním výzkumem, který považuje za jeden z nejproduktivnějších zdrojů intelektuálního pokroku. V současné době působí na McMaster University v Kanadě a věnuje se fronetickému leadershipu.  Publikuje v řadě vědeckých časopisů, mimo jiné také v prestižním vydavatelství Cambridge University Press, Inderscience a Taylor & Francis.

KDE JSME SE SETKALI

 

Konference ManagementLab

24.4.2018

Golf & Spa Kunětická hora

Dříteč 155, 533 05 Dříteč
Tel: +420 464 622 211
e-mail: recepce@gckh.cz
www.grkh.cz

PARTNEŘI AKCE

KONTAKTY

POŘADATEL AKCE

Management lab s.r.o.
Špa­nie­lo­va 1303/​​72, 163 00 Pra­ha
DIČ: CZ06924379, IČ:06924379
Sta­tu­tár­ní or­gán: Pa­vel Ko­tek
Spo­leč­nost je za­psá­na v ob­chod­ní rejstří­ku,
ve­de­ném Měst­ským sou­dem v Pra­ze od­díl C, vlož­ka 291425
www.managementlab.cz

ORGANIZÁTOR KONFERENCE 2018

Společnost pro management a leadership, s.r.o.
Špa­nie­lo­va 1303/​​72, 163 00 Pra­ha
DIČ: CZ24664421, IČ:24664421
Sta­tu­tár­ní or­gán: Pa­vel Ko­tek
Spo­leč­nost je za­psá­na v ob­chod­ní rejstří­ku,
ve­de­ném Měst­ským sou­dem v Pra­ze od­díl C, vlož­ka 164444
www.spml.cz

KONTAKT PRO VAŠE DOTAZY

Všechny Vaše dotazy rádi zodpovíme e-mailem, telefonicky i osobně.

telefon: +420 739 025 071
e-mail: registrace@managementlab.cz
www.spml.cz